Rouw- en verliesverwerking

Rouw kent vele vormen en fasen. Voor iedereen verloopt dit proces weer anders. Ieder mens is uniek en ieder mens beleeft en verwerkt verlies op haar/zijn eigen wijze. Daar is geen boek voor te vinden. Er zijn geen regels, geen termijnen, geen manieren die voor iedereen van toepassing zijn. Daarom bied ik ondersteuning bij rouw- en verliesverwerking.

Rouw- en verliesverwerking
Je hebt pas een dierbare verloren en hebt daarom groot verdriet. Je bent in de rouw, en je vindt het moeilijk om met dit verlies om te gaan. Of je bent net gescheiden of hebt je baan pas verloren. Ook dit zijn vormen van verlies, waarbij verdriet of onmacht om de hoek komen kijken.

‘Het leven is hard. Waarom ik?’

Het is een gedachte die veel mensen zullen herkennen wanneer ze met tegenslag te maken krijgen, zoals bij verlies van een dierbare of na een echtscheiding. Ik ben zelf vaak met verlies geconfronteerd, maar ik heb geleerd dat gedachten vaak bepalend zijn voor hoe je je voelt en gedraagt.

Ondersteuning en begeleiding
Ik bied mensen ondersteuning bij hun rouw- en verliesverwerking op een vernieuwende manier. Ik kijk, luister en begeleid de cliënt vanuit verschillende invalshoeken door gebruik te maken van verschillende inzichten en technieken, samen met een flinke dosis levenservaring.

Heb je behoefte aan een gesprek of begeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.