Mindfulness

Mindfulness is een techniek om met aandacht te leven – het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Het is een meditatietechniek en het komt voort uit het Boeddhisme.
In meditatie staat beoefenen van aandacht (mindfulness) centraal: aandacht voor jezelf, voor anderen en voor de wereld om je heen. Aandachtig en bewust leven vormt de basis van inzicht, mededogen en maatschappelijke betrokkenheid.

Mindfulness kan positieve effecten hebben op:
– gedachten over verlies,
– chronische pijn,
– hartklachten,
– angststoornissen,
– depressies,
– slaapproblemen.

Houding tegenover omstandigheden
Hoe we ons voelen hangt voor een deel af van de omstandigheden. Die zijn soms gunstig, soms ongunstig. Onze houding tegenover de omstandigheden is minstens zo belangrijk. Bepaal zelf je houding tegenover wat er gebeurt door observerend waar te nemen. Mindfulness kan uitgroeien tot een levenshouding.